Maszyny laboratoryjne

MASZYNY LABOLATORYJNE

Wieloletnia współpraca z Laboratoriami i działami Rozwoju w firmach Przemysłowych oraz Uczelniami i Instytutami Naukowymi pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy maszyn laboratoryjnych. Zatrudniamy inżynierów i techników znających życie w laboratorium oraz tajniki badania gotowych wyrobów i surowców. Doświadczenie i ambicja sprawiają że podejmujemy się tworzenia nawet najbardziej wyszukanych i precyzyjnych maszyn. Najwyższej jakości zaplecze komputerowe i maszynowe umacnia nas w działaniu.

Laboratoryjna walcarka mieszająca

Walcarka z walcami grzanymi dedykowana do tworzenia mieszanin z tworzyw sztucznych (głównie termoplastów). Walce grzane w systemie elektrycznym lub zewnętrznym medium (np. wodą lub olejem). Walcarka wyposażona w dwa systemu automatycznego mieszania oraz ułatwiania operatorowi tworzenia mieszaniny. Frykcja i prędkość obrotowa walców pracująca w szerokim zakresie. Pełen system bezpieczeństwa zapewniający bezpieczną i spokojna pracę. Twarda i gładka powłoka z metali szlachetnych umożliwia tworzenie mieszanin z szerokiego wachlarza kompozytów.

Jednym z typów maszyn które choć w wersjach nietypowych to jednak są u nas dostępne w stałej ofercie są prasy laboratoryjne. Projektujemy z uwzględnieniem oczekiwać odbiorcy prasy o napędzie hydraulicznym, ręcznym lub mimośrodowym. Produkujemy prasy specjalne takie jak np. z grzanymi i termostatowanymi narzędziami oraz prasy dedykowane pod konkretne wyroby jak np. prasy z oprzyrządowaniem do zamykania baterii. Produkujemy prasy o wysokiej precyzji utrzymania stałego ciśnienia i równostajności przesuwu płyt. Prasy o trybie pracy w pełni automatycznym jak i manualnum. Nasze prasy podobnie jak i inne oferowane przez nas maszyny, wykonane są z zachowaniem najwyższych standardów i sztuki inżynierskiej. Spełniają wytyczne dyrektywy maszynowej i posiadają certyfikat CE

Urządzenie przeznaczone jest do oznaczania odporności folii wykonanych z tworzyw sztucznych na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu. Wykonane zgodnie z wytycznymi w wskazówkami normy: PN-EN ISO 7765-1. Dedykowane jest do badania według metody A oraz metody B. Urządzenie wyróżnia się spośród innych tego typu maszyn oferowanych na polskim rynku sposobem mocowania próbki foliowej. Wyelimonowaliśmy różnego rodzaju mechaniczne systemy przytrzymania próbki, zastępując je systemem podciśnieniowym. Takie mocowanie próbki foliowej ułatwia obsługę i zwiększający funkcjonalność. Nie wymaga żmudnego docinania próbek na wymiar, przyspiesza proces przeprowadzenia badań. W urządzeniu zastosowaliśmy wygodny i bezpieczny w obsłudze zdalny system zwalniania grotu. Dołożyliśmy wszelkich starań by konstrukcja maszyny była trwała i solidna, a urządzenie w użytkowaniu funkcjonalne i ergonomiczne.

Mieszalnik gniotownik

Mieszalnik – gniotownik jest urządzeniem służącym do sporządzania mieszanin tworzywowych na skalę laboratoryjną. Można w nim stworzyć mieszaninę złożona z paru różnych tworzyw jak i mieszaninę tworzywa z dodatkami, takimi jak wypełniacze, modyfikatory czy barwniki. Mieszalnik wyposażony jest w układ pomiarowy mierzący moment obrotowy na rotorach oraz termoparę mierzącą temperaturę tworzywa we wnętrzu komory. Dzięki temu pozwala on na badanie właściwości przetwórczych reologicznych tworzyw sztucznych. Oprogramowanie zintegrowane z osprzętem pomiarowym pozwala na sporządzenie wykresu zależności podstawowych zjawisk zachodzących we wnętrzu mieszalnik w czasie i przedstawienie go na ekranie komputera w formie graficznej i tabelarycznej.

Mieszalnik fluidyzacyjny do PVC

Mieszalnik – gniotownik jest urządzeniem służącym do sporządzania mieszanin tworzywowych na skalę laboratoryjną. Można w nim stworzyć mieszaninę złożona z paru różnych tworzyw jak i mieszaninę tworzywa z dodatkami, takimi jak wypełniacze, modyfikatory czy barwniki. Mieszalnik wyposażony jest w układ pomiarowy mierzący moment obrotowy na rotorach oraz termoparę mierzącą temperaturę tworzywa we wnętrzu komory. Dzięki temu pozwala on na badanie właściwości przetwórczych reologicznych tworzyw sztucznych. Oprogramowanie zintegrowane z osprzętem pomiarowym pozwala na sporządzenie wykresu zależności podstawowych zjawisk zachodzących we wnętrzu mieszalnik w czasie i przedstawienie go na ekranie komputera w formie graficznej i tabelarycznej.

Mieszalniki do tworzyw sztucznych i materiałów sypkich

Urządzenie przeznaczone jest do wzajemnego wymieszania i uśredniania materiałów sypkich pochodzenia naturalnego lub ropopochodnego. Urządzenie dedykowane jest zarówno do pracy w przemyśle farmaceutycznym (do mieszania sypkich składników tabletek i past), budowlanym (do mieszania składniki szeroko rozumianej chemii budowlanej - sypkie materiały cementów, klejów, modyfikatorów, plastyfikatorów itd.) jak i tworzywowym (do mieszania sypkich i granulowanych składników dryblendów, zmielin oraz do tworzenia mieszanin tworzyw sztucznych z minerałami) Urządzenie wyróżnia się spośród innych tego typu maszyn oferowanych na polskim rynku szerokim zakresem funkcjonalności poprzez wprowadzenie trzech oddzielnych systemów pracy. Możliwość narzucania mieszalnikowi ilości obrotów czy czasu pracy znacznie ułatwia i systematyzuje pracę w laboratorium oraz pozwala na łatwe tworzenie badań porównawczych. Cała konstrukcja i wszystkie ruchome części mieszalnika są osłonięte trwałymi, solidnymi i jednocześnie przezroczystymi osłonami. W drzwiach frontowych mieszalnika umieszczona jest czujka zamykająca obwód bezpieczeństwa. Całość sprawia że mieszalnik jest bezpieczny w użytkowaniu, a przezroczyste osłony pozwalają na stałą kontrolę procesu.

Aplikator cienkich warstw

Aplikator przeznaczony do wytwarzania cieńkich warstw oraz do ich nanoszenia na powierzchnie istniejące.
o Płyta nośna aluminiowa lub stalowa
o Trawersa jeżdząca. Prędkość trawersy płynnie regulowana
o Próżniowy system przytrzymania próbki do powierzchni płyty roboczej
o Płyta robocza wyposażona w system grzania i termostatowania
o System regulacji grubości nakładanej warstwy

Kopiarko frezarka do wycinania próbek

Urządzenie służące do wycinania próbek kształtowych do badań (głównie wiosełek zgodnych z normą) w grubych i cienkich płytach. Charakteryzuje się: - możliwością kopiowania dowolnego kształtu
- precyzyjnym systemem ustawiania położenia rolki kopiującej tocznej
- regulowaną w zakresie do 24 tyś prędkością obrotową fraza
- narzędziem frezującym dobranym do materiał
- wielostopniowym systemem bezpieczeństwa

Filtr test

Oferujemy pierwszy w Polsce Filtr test wykonany w takiej konstrukcji. Cechujący się bardzo krótkim czasem pomiaru i bardzo małą próbką tworzywa. Bardzo precyzyjny, dający w krótkim czasie bardzo dokładny wynik. Przeznaczony do zdecydowanej większości termoplastów. Filtr test będący doskonałym narzędziem badania czystości surowca - określania ilości części stałych. Filtrtest przyustosowany jest także do badania wskażnika płynięcia MFI. • Określenie stopnia wymieszania i zhomogenizowania mieszaniny
• Określanie stopnia zanieczyszczenia tworzywa ciałami stałymi
• Badanie współczynnika płynięcia i lepkości
• Porównawcze badanie wielu parametrów technologicznych
• Cyfrowy zapis i rejestracja wyników

Filtr test _ filtrtest

Wyznaczanie barierowości folii

Część badawcza urządzenia zbudowana jest z dwóch szczelnych komór: dużej wypełnionej w wartości nadciśnieniowej badanym gazem i małej do której gaz przenika. Pomiędzy obiema komorami umieszczamy próbkę folii lub cienkiej płytki. Badanie polega na pomiarze ilości gazu przenikłego poprzez próbkę z jednej komory do drugiej w czasie. W danych warunkach w pierwszej kolejności badaniu na urządzeniu poddajemy próbkę wzorcową o znanej wartości przepuszczalności i na jej podstawie kalibrujemy urządzenie. Następnie z zachowaniem takich samych warunków poddajemy badaniu naszą próbkę badaną. Oferowane przez nas urządzenie w sposób ciągły mierzy i rejestruje na ekranie komputera PC wartości ciśnienia w każdej z komór oraz temperaturę. Obliczenie wartości przenikalności gazu dokonuje się dwuetapowo. W jednym programie wyznaczamy zmianę ciśnienia w czasie, którą to transferujemy do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, w którym oblicza się wartość przenikalności.

Inne realizacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bądźmy w kontakcie

Odezwij się do nas